Huis van het Kind Avelgem

Logo Huis van het Kind Avelgem

Huis van het Kind Avelgem zet in op:

  • opvoeden en organiseert boeiende infoavonden rond opvoeden voor alle Avelgemse gezinnen. Je kan terecht bij een medewerker met al je vragen rond opvoeden. Zij verwijst je dan eventueel door naar de betrokken organisatie.
  • ontmoeting tussen de gezinnen van Avelgem met kinderen van 0 tot 12 jaar, die plaatsvindt in het Sociaal Huis de eerste woensdagvoormiddag en derde woensdagnamiddag van de maand.
  • een brugfiguur.  Die maakt de brug tussen een gezin, school, diensten en ondersteunt het gezin met vragen rond school, vrije tijd en administratie.
  • vervoer naar de verschillende speelpleinwerkingen  tijdens de paas- en grote vakantie voor gezinnen met specifieke noden.
  • de pamperbank, waar gezinnen met minder kansen één pamperpakket per kind per maand kunnen aankopen in het Sociaal Huis.
  • kinderopvang. Je kan er terecht met je vraag rond kinderopvang via het digitaal loket kinderopvang e.a.
  • gezondheidszorg voor ouders met kinderen van 0 tot en met 2 jaar. Ze kunnen er terecht kunnen voor inentingen, vaccinaties en vragen rond hun kind
  • samenwerking tussen 24 aangesloten partners, die werken met én voor Avelgemse kinderen van 0 tot 25 jaar.

Brochure Wegwijzer Huis van het Kind Avelgem