Gezinsbond Avelgem

De Gezinsbond ijvert voor het welzijn van alle gezinnen, ongeacht hun samenstelling en afkomst.

Via het organiseren van vormingen brengen wij gezinnen nauwer bij elkaar en wisselen wij ervaringen uit.

Ons uitgebreid dienstenpakket en publicaties sluiten nauw aan bij de leefwereld van onze diverse gezinnen.

Voor heel wat gezinnen vormt ons activiteitenaanbod een meerwaarde om elkaar te ontmoeten. Onze lidkaart biedt ook heel wat ledenvoordelen van diverse aard.

gezinsbond