St.-Jan Berchmansbasisschool 1

Sint-Jan Berchmans Basisschool erkent en respecteert het unieke in elk kind. De jarenlange ervaring en de christelijke visie van het team en van de school resulteren in het overbrengen van de "liefde voor het leren".

We leren te leven in diversiteit en behandelen elk kind op een integere, meevoelende manier. We hebben vertrouwen in elk kind. Ons schoolteam biedt hen steun en zorg zodat zij kunnen uitgroeien tot hun unieke zelf.

ONS GELUK IS DE GLIMLACH VAN ELKE LEERLING

sjb