St.-Jan Berchmansbasisschool 2 (Vestiging Kerkhove)

Als onderwijsverstrekker willen we elke kleuter en elk lagere schoolkind de beste kansen geven. Dit vooral op het pedagogisch-didactische vlak. Maar we willen zeker ook oog hebben voor de socio-emotionele kant. We organiseren ook voor- en naschoolse opvang.

sjb