Vrij Centrum voor Leerlingenbegeleiding Weimeersen

Het Centrum voor leerlingenbegeleiding VCLB Weimeersen zet in op de zorg voor kinderen, jongeren en hun ouders met het doel hen zoveel mogelijk ontwikkelingskansen te bieden.

We benaderen het kind, de jongere in zijn context en richten ons op de verschillende facetten van de ontwikkeling: preventieve gezondheidszorg, leren & studeren, psychosociaal functioneren en onderwijsloopbaan.

Onze kernactiviteiten: onthaal & vraagverheldering, diagnostiek, medisch consult, korte begeleiding, doorverwijzing naar meer gespecialiseerde hulp.

clb