SAAMO

Sociale uitsluiting en maatschappelijke achterstelling maken dat nog veel mensen hun grondrechten niet kunnen realiseren. Zij worden niet gehoord, hun belangen te weinig verdedigd.

SAAMO gaat samen met deze mensen, met partners en met het beleid aan de slag om dit te veranderen.

Voor SAAMO is de stem van deze groep mensen uitermate belangrijk en daarom het vertrekpunt van ons werk. We versterken hun stem en ondersteunen hen.

Logo SAAMO