Lijst der gezworenen (jury Hof van Assisen)

Maak een afspraak

Om de vier jaar, in de loop van de maand januari, moeten gemeentebesturen de gemeentelijke lijst der gezworenen (FOD Justitie) opmaken. Dit is een lijst met namen van personen die uitgeloot werden om als jurylid te zetelen voor het Hof van Assisen.

De personen die zijn opgenomen in deze lijst worden hiervan op de hoogte gebracht en uitgenodigd om een vragenlijst in te vullen. De gemeentelijke lijsten worden in een later stadium samengevoegd tot een provinciale lijst. Uit deze lijst worden personen geselecteerd die kunnen worden aangewezen om in een Assisenhof te zetelen.