Andere nationaliteiten

De inschrijving van een vreemdeling in de bevolkingsregisters (bevolkingsregister en vreemdelingenregister) is onderworpen aan:

  • de vaststelling dat het verblijf of de vestiging toegelaten of gemachtigd is overeenkomstig de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen
  • de voorwaarde van verblijf in één van de gemeenten van ons land (= effectieve verblijfplaats gebaseerd op een feitelijke situatie met een verblijfonderzoek ter ondersteuning)

Personen met een andere nationaliteit die toegelaten of gemachtigd zijn tot een verblijf van meer dan 3 maanden worden door de dienst burgerzaken ingeschreven in het vreemdelingenregister, terwijl personen met een andere nationaliteit die gemachtigd zijn tot vestiging in ons land worden ingeschreven in het bevolkingsregister van de gemeente van hun verblijfplaats.

Een vreemdeling die België binnenkomt voor een verblijf van minder dan drie maanden, wordt trouwens niet ingeschreven in de registers. Logeert die persoon in Avelgem, dan moet hij/zij zich aanmelden bij de dienst burgerzaken om een aankomstverklaring te ontvangen.

Vreemdelingen kunnen op afspraak  terecht bij de dienst burgerzaken voor onderstaande vragen. Heb je een andere vraag? Neem dan vooraf contact op per e-mail of telefoon.