Bewijs samenstelling van het gezin

Ontvang digitaal (aanvraag met eID)

Ontvang per post (aanvraag zonder eID)

Maak een afspraak (niet vereist)

Dit is een uittreksel uit het bevolkingsregister dat alle personen vermeldt die ingeschreven zijn op hetzelfde adres op het ogenblik van de aanvraag. 

Meestal komt de vraag voor zo’n attest van mutualiteiten, kinderbijslagfondsen, overheden … 

Je kan een uittreksel opvragen van jezelf. Voor een uittreksel van iemand anders moet je het belang ervan aantonen. Je doet dit door een brief van een advocaat of een ander bewijsstuk voor te leggen.

Kosten

Gratis

Wat moet je meenemen?

Identiteitskaart