Afschriften en uittreksels uit een overlijdensakte

Ontvang per post (aanvraag zonder eID)

Maak een afspraak (niet vereist)

Waar kan je een overlijdensakte aanvragen?

 • De persoon is in België overleden:

  Je kan een overlijdensakte opvragen in eerder welke Belgische gemeente, bijvoorbeeld de gemeente waar je woont.
 • De persoon is in het buitenland overleden:

  Je kan een afschrift aanvragen in elke Belgische gemeente, op voorwaarde dat:

  • de overledene de Belgische nationaliteit had
  • een nabestaande de buitenlandse overlijdensakte liet opmaken in de laatste woonplaats van de overledene. Je hebt hiervoor de originele, gelegaliseerde en in het Nederlands vertaalde overlijdensakte nodig.

Wie kan een overlijdensakte aanvragen?

 • de overlevende echtgenoot/echtgenoten
 • de openbare overheden
 • de wettelijke vertegenwoordiger van de overledene
 • de bloedverwanten in opgaande en dalende lijn
 • de erfgenamen
 • de notaris of advocaat die verklaart te handelen uit hoofde van de beroepshoedanigheid
 • iedereen, als de akte meer dan 50 jaar oud is
Kosten

Gratis

Wat moet je meenemen?

Identiteitskaart