Afschriften en uittreksels uit een huwelijksakte

Vraag een huwelijksakte digitaal met eID of Itsme

Maak een afspraak (niet vereist)

Onder bepaalde voorwaarden kan je een afschrift of een uittreksel van de huwelijksakte aanvragen.

 • Een afschrift vermeldt de oorspronkelijke gegevens van de akte en de historiek van de staat van de persoon op wie de akte betrekking heeft.
 • Een uittreksel vermeldt daarentegen enkel de actuele gegevens van de akte, zonder vermelding van de historiek van de staat van de persoon op wie de akte betrekking heeft. Op een uittreksel is dus enkel de huidige toestand van de gegevens zichtbaar.

Waar kan je een huwelijksakte aanvragen?

 • Ben je in België gehuwd?

  Je kan een huwelijksakte opvragen in eerder welke Belgische gemeente, bijvoorbeeld de gemeente waar je woont.
 • Ben je in het buitenland gehuwd?

  Je kan jouw huwelijksakte in België verkrijgen indien één van de echtgenoten Belg is en je de buitenlandse akte liet opmaken in de Databank Akten Burgerlijke Stand (DABS) in België.

Wie kan een huwelijksakte aanvragen?

Voor huwelijksakten wordt het recht op een afschrift of uittreksel beperkt tot:

 • jijzelf
 • de echtgeno(o)te, overlevende echtgeno(o)te of wettelijk samenwonende
 • jouw wettelijke vertegenwoordiger (bv. ouder, voogd, bewindvoerder)
 • bloedverwanten in opgaande of neerdalende lijn (geen aanverwanten en zijtakken)
 • jouw erfgenamen
 • bijzondere gemachtigden zoals een notaris of advocaat
 • iedereen, als de akte meer dan 75 jaar oud is
Kosten

Gratis

Wat moet je meenemen?

Identiteitskaart

Je kan de huwelijksakte ook digitaal aanvragen met eID of Itsme