Afschriften en uittreksels uit een geboorteakte

Ontvang digitaal (aanvraag met eID)

Ontvang per post (aanvraag zonder eID)

Maak een afspraak (niet vereist)

 

Waar kan je een geboorteakte aanvragen?

 • Ben je in België geboren?

  Je kan een geboorteakte opvragen in eerder welke Belgische gemeente, bijvoorbeeld de gemeente waar je woont.
 • Ben je in het buitenland geboren?

  In sommige gevallen kan je jouw geboorteakte in België verkrijgen.

  • In een Belgische gemeente:
   • als je als Belg de buitenlandse geboorteakte liet opmaken in België 
   • als je als Belg geboren bent in Duitsland tijdens de militaire dienstplicht van jouw vader
   • als je Belg geworden bent via een nationaliteitsverklaring na 31.03.2019
   • als je na 31.03.2019 gehuwd bent in België
  • Bij de stad Brussel
   • Als je als Belg geboren bent in het buitenland vóór 04.04.2011 en jouw Belgische ouder(s) toen de geboorte hebben gemeld bij de Belgische ambassade, werd jouw geboorteakte in sommige gevallen neergelegd in het archief van Buitenlandse Zaken. Hiervoor neem je contact op met de burgerlijke stand van de stad Brussel, die dit archief beheert.

Wie kan een geboorteakte aanvragen?

 • jijzelf
 • de echtgeno(o)te, overlevende echtgeno(o)te of wettelijk samenwonende
 • jouw wettelijke vertegenwoordiger (bv. ouder, voogd, bewindvoerder)
 • bloedverwanten in opgaande of dalende lijn (geen aanverwanten en zijtakken)
 • jouw erfgenamen
 • de echtgeno(o)te, overlevende echtgeno(o)te of wettelijk samenwonende
 • de wettelijk vertegenwoordiger van de overledene
 • de bloedverwanten in opgaande en dalende lijn (geen aanverwanten en zijtakken)
 • de erfgenamen van de overleden persoon
 • de notaris of advocaat die verklaart te handelen uit hoofde van de beroepshoedanigheid
 • iedereen, als de akte meer dan 100 jaar oud is
Kosten

Gratis

Wat moet je meenemen?

Identiteitskaart