Gemeentelijke Raad voor Internationale Solidariteit (GRIS)

De GRIS is de koepel van alle mensen en organisaties die in Avelgem actief zijn rond Noord-Zuid en internationale samenwerking.

 • Voorzitter GRIS : Ruth Verbrugge
 • Secretaris GRIS : Lieven De Wandel

De GRIS

 • wordt ook wel Noord-Zuidraad, Wereldraad, Raad voor Internationale Solidariteit, Raad voor Internationale Samenwerking, Raad voor Mondiaal Beleid, Ontwikkelingssamenwerking of Mondiale Raad genoemd.
 • is een open raad: iedereen met interesse in het thema is welkom.
 • is het officieel adviesorgaan van de gemeente met betrekking tot het Noord-Zuidbeleid
 • komt minstens twee maal per jaar samen.
 • ondersteunt activiteiten en projecten van haar lidorganisaties rond internationale solidariteit en eerlijke handel: Oxfam Wereldwinkel, werkgroep 11.11.11, andere …
 • ondersteunt educatieve activiteiten rond internationale solidariteit en eerlijke handel, georganiseerd door inwoners of verenigingen van Avelgem.
 • ondersteunt projecten van inwoners van Avelgem – vierde pijler organisaties.
 • ondersteunt projecten van inwoners van Avelgem die actief zijn in derde pijler organisaties.
 • ondersteunt projecten van inwoners van Avelgem die een professionele stage uitvoeren bij een derde of vierde pijler.
 • ondersteunt projecten van inwoners van Avelgem die zich inzetten tijdens een inleefreis met een derde of vierde pijler.
 • organiseert eigen activiteiten: GRIS-hoekje in de bibliotheek …

Financiële steun

 • aanvraag subsidie projecten
 • aanvraag vergoeding educatieve activiteiten rond internationale solidariteit in Avelgem
 • aanvraag noodhulp: e-mail naar sociaalhuis@avelgem.be
 • aanvraag vergoeding lidorganisaties: e-mail naar sociaalhuis@avelgem.be

Aanvraagformulier activiteiten

Aanvraagformulier projecten

Huishoudelijk reglement GRIS