Klachtenbehandeling

Wanneer je ontevreden bent over - de dienstverlening - de wijze waarop je bent behandeld - de termijn waarbinnen iets werd afgeleverd - het waarom van een beslissing - de werkwijze - iets dat niet uitgevoerd is dan kan je daarover een klacht indienen bij het gemeentebestuur. Die klacht wordt volgens een aparte werkwijze behandeld.

Klachtenformulier

Kosten

Gratis

Extra informatie

Een klachtenbehandeling is vooral een interne procedure. Vooraleer een klacht ontvankelijk wordt verklaard, moet aan een aantal voorwaarden voldaan worden.

Volgende zaken zijn niet ontvankelijk in de klachtenprocedure:

  • Een vraag tot dienstverlening of een eerste spontane melding van een probleem: deze zaken moeten rechtstreeks aan het college van burgemeester en schepenen gemeld worden of algemeen aangemeld worden via de meldingskaart.

  • Een uiting van algemene ontevredenheid over het beleid: de klacht moet gaan over een specifiek dossier van het gemeentebestuur waarbij de burger individueel en actueel betrokken is.
  • Klachten waarbij de klager niet eerst, tot zijn eigen ontevredenheid, geprobeerd heeft om bij de betrokken dienst verhaal te halen.
  • Gebeurtenissen die zich al meer dan een jaar geleden hebben afgespeeld.
  • Klachten waarbij de klager anoniem blijft.
  • Klachten die het voorwerp zijn van een gerechtelijke procedure.
  • Klachten waarvoor formele beroepsmogelijkheden zijn voorzien.
  • Klachten waarbij het gemeentebestuur geen betrokken partij is.
  • ‘Kennelijk' ongegronde klachten: wanneer meteen duidelijk is dat er geen fout kan gemaakt geweest zijn door de betrokken dienst.