Subsidieaanvraag voor activiteiten in verband met internationale solidariteit

Richtlijnen bij het invullen van deze subsidieaanvraag

  • Opgave van activiteiten zonder bijgevoegd behoorlijk en geldig bewijsstuk (hetzij een programma, inkomkaarten, collectieve toegangsformulieren, onkostennota’s, persknipsels, affiches, enz …) komen niet in aanmerking. Eén behoorlijk en geldig bewijsstuk per activiteit volstaat.
  • Eén activiteit wordt vanzelfsprekend slechts onder één rubriek gesubsidieerd. Het heeft dus geen zin om bv. een sfeerbrengend muzikaal intermezzo op een gespreksavond nog eens te vermelden onder concerten.
  • Gelieve de bijlagen te nummeren en bij iedere activiteit te verwijzen naar het nummer van het bewijsstuk.
  • Huidige Aard van activiteit
  • Algemene informatie aanvrager
  • Overzicht activiteiten
  • Bewijsstuk(ken)
  • Controle gegevens
  • Einde
75 euro subsidie
125 euro subsidie per dagdeel
250 euro subsidie
125 euro subsidie
25 euro subsidie per dagdeel
25% subsidie van toegangsprijs
100 euro subsidie
500 euro subsidie