Overzicht verkiezingen in België

  • Europese verkiezingen

Verkiezing van de Belgische leden van het Europees Parlement (om de vijf jaar) 

  • Federale verkiezingen

Verkiezing van de leden van de Kamer van Volksvertegenwoordigers (om de vijf jaar) - de Senaat wordt sinds 2014 niet meer rechtstreeks verkozen.

Wanneer het federale Parlement ontbonden is, moeten er verkiezingen worden georganiseerd binnen de veertig dagen na de ontbinding. In dat geval is er sprake van buitengewone of vervroegde verkiezingen.

  • Gewestelijke verkiezingen en gemeenschapsverkiezingen, ook regionale verkiezingen genoemd

Verkiezing van de leden van het Vlaams Parlement, het Waals Parlement, het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap (om de vijf jaar)

  • Gemeente- en provincieraadsverkiezingen

Verkiezing van de leden van de provincieraden en van de gemeente- en OCMW-raden (om de zes jaar)