Ondernemersraad

Het doel van de ondernemersraad is op een onafhankelijke manier de lokale economie, de lokale handel, de land- en tuinbouw en het ondernemerschap in Avelgem te versterken door

 

  • overleg te plegen en de communicatie tussen het gemeentebestuur en de ondernemers, alsook tussen de ondernemers onderling, te bevorderen
  • advies uit te brengen over initiatieven en dossiers die een weerslag hebben op de lokale economie in Avelgem en het ondernemen in algemene zin (dit op het verzoek van het college van burgemeester en schepenen of op eigen initiatief)
  • activiteiten en initiatieven te stimuleren die de lokale economie, handel, land- en tuinbouw en nijverheid aanbelangen in Avelgem

Volgende vergadering:

  • 10 april 2024 - 19.30 uur - raadzaal gemeentehuis  

Voorzitter: Stijn Devos