Jeugdraad

Logo jeugdraad

De jeugdraad adviseert de gemeente over alles wat jeugd aanbelangt. Samen met de jeugdverenigingen denkt de raad na over het jeugdbeleid in Avelgem.

De jeugdraad organiseert ook een aantal activiteiten zoals o.m. het jeugdtoneel en de dag van de jeugdbeweging.

Naast de vaste aanwezigen (bestuur, jeugdconsulent, schepen van Jeugd en verantwoordelijken van elke jeugdvereniging), is iedereen welkom om zijn zegje te komen doen over jeugdzaken. Daarnaast zoekt de raad ook steeds geëngageerde vrijwilligers voor het kernbestuur.

Wil jij graag meedenken over het Avelgems jeugdbeleid? Contacteer dan de dienst Jeugd en Cultuur.

De Jeugdraad zit in een nieuw jasje! Voor meer participatie en inspraak van elke jongere organiseren we vanaf heden het ‘jeugdraad café’!

  • Voorzitter en ondervoorzitter: Manou Vervaecke en Thomas Missiaen
  • Secretaris: Flore Coeman
  • Penningmeester: Henri Cracco
  • Raad van bestuursleden: Sy’rai Kerselaers, Anna Decroix, Remco Vandecasteele en Thiebe Libbrecht

Voor meer informatie kan u steeds terecht bij de dienst Jeugd en Cultuur.

Contacteer ons ook via:

 JeugdAvelgem
 jeugdraad.avelgem