Jeugdraad

Logo jeugdraad

Jeugdraad Avelgem is een adviesorgaan dat de belangen van kinderen en jongeren in onze Avelgemse gemeente behartigt bij lokale overheden. Wij bieden een platform aan, waar zij hun stem kunnen laten horen. We organiseren voor en door jongeren evenementen, brainstormsessies en initiatieven om participatie en betrokkenheid van kinderen en jongeren in onze gemeente te vergroten. Samen met hen willen we een klimaat creëren waar kinderen en jongeren zichzelf kunnen zijn en zich te volle kunnen ontplooien.

De jeugdraad organiseert ook een aantal activiteiten zoals o.m. het jeugdtoneel en de dag van de jeugdbeweging.

Naast de vaste aanwezigen (bestuur, jeugdconsulent, schepen van Jeugd en verantwoordelijken van elke jeugdvereniging), is iedereen welkom om zijn zegje te komen doen over jeugdzaken. Daarnaast zoekt de raad ook steeds geëngageerde vrijwilligers voor het kernbestuur.

Ben jij tussen de 12 en 35 jaar en zit jij vol goesting om jouw stem te laten horen en mee na te denken over wat nog beter kan? Kom dan zeker naar een van onze activiteiten of contacteer ons via onze Instagram- of Facebookpagina. 
 

Wil jij graag meedenken over het Avelgems jeugdbeleid? Contacteer dan de dienst Jeugd en Cultuur.

De Jeugdraad zit in een nieuw jasje! Voor meer participatie en inspraak van elke jongere organiseren we vanaf heden het ‘jeugdraad café’!

  • Voorzitter en ondervoorzitter: Sy’rai Kerselaers en Thomas Missiaen
  • Secretaris: Flore Coeman
  • Penningmeester: Joppe Vander Steene
  • Raad van bestuursleden: Remco Vandecasteele, Thiebe Libbrecht, Jo Deceukelier en Lucas Anrijs


Voor meer informatie kan u steeds terecht bij de dienst Jeugd en Cultuur.

Contacteer ons ook via:

 JeugdAvelgem

 jeugdraad.avelgem