Jaarverslag

Het jaarverslag blikt terug op het vorige werkjaar van de gemeente Avelgem. Het schetst een beeld van het gevoerde beleid, het soort cliënten, de personeelsformatie, de financiën (jaarrekening) en de doelstellingen van het gemeente- en OCMW-bestuur.

Jaarverslag 2022