Jaarrekening

De jaarrekening geeft een zicht op de werkelijke ontvangsten en uitgaven binnen een bepaald kalenderjaar. De jaarrekening bestaat uit een beleidsevaluatie, een financiële nota en een toelichting.

Jaarrekening 2022

Bekendgemaakt op de website op 26.05.2023