Gecoro

Doelstelling

De Gecoro wordt bij het begin van een nieuwe legislatuur opnieuw samengesteld. De Gecoro kan op eigen initiatief en los van een adviesaanvraag opmerkingen maken, voorstellen doen, beleidssuggesties geven of advies geven over alle zaken die verband houden met de gemeentelijke ruimtelijke ordening. Daarnaast heeft de Gecoro een aantal decretale opdrachten bij de opmaak van gemeentelijke plannen, vergunningen, ...

  • Voorzitter: Eddy Raepsaet
  • Secretaris: Wim Monteyne