Verhuur site Outrijve

De ontmoetingscentra staan ter beschikking van scholen en verenigingen voor de organisatie van activiteiten en festiviteiten.

Particulier verhuur en private feesten zijn niet meer mogelijk in de ontmoetingscentra.

Outrijveplein z.n., 8582 Outrijve

Site Outrijve bestaat uit het ontmoetingscentrum, de sportkantine en het vergaderlokaal.

Reglement en tarieven

Info organiseren evenement

Gemeentelijke uitleendienst

Sabam