Uitleendienst

Voor wie?

 • Avelgemse onderwijsinstellingen en hun oudercomités | overheden | erkende Avelgemse verenigingen | verenigingen aangesloten bij een erkende Avelgemse adviesraad | instanties met een samenwerkingsovereenkomst met de gemeente | evenementen erkend onder categorie A door het gemeentebestuur | koepelorganisaties met minstens één vereniging aangesloten bij een erkende Avelgemse adviesraad
 • Organisatoren van particuliere initiatieven die door de evenementencel werden goedgekeurd
 • Particulieren uit Avelgem (signalisatie in het kader van het uitvoeren van werken op het openbaar domein/plaatsen van containers in functie van de veiligheid).

Wat?

 • nadars
 • podia
 • vlaggen
 • tentoonstellingsmateriaal
 • signalisatiemateriaal
 • klankinstallaties
 • projectiemateriaal
 • materiaal m.b.t. geluidsnormering (geluidsmeter, oordopjes)
 • Advertentieruimte inforasters

   

Online reservatietool

De aanvragen voor materialen uitleendienst worden voortaan verwerkt via een online reservatietool.

Deze tool maakt het, voor erkende verenigingen en scholen, mogelijk om de beschikbaarheid van de materialen online te raadplegen en de gewenste materialen te reserveren.

Verenigingen en scholen die voor de eerste keer de online tool gebruiken, dienen vooraf contact op te nemen met dienst jeugd en cultuur via spikkerelle@avelgem.be om de juiste gebruikersrechten en logingegevens te krijgen.

Vraag je materialen tijdig aan. Uitleenmaterialen kunnen ten laatste 14 kalenderdagen voor datum worden aangevraagd.

Reglement

Aanvragen