Rattenbestrijding

Avelgem heeft veel meersen en prachtige stukjes natuur. Maar waterrijke gebieden trekken ook ratten aan. We roepen dan ook op om een aantal dingen te bekijken in eigen tuin. Vaak zien onze rattenbestrijders dezelfde situaties die ratten aantrekken. Ratten voelen zich thuis op plaatsen waar voedsel, water en beschutting is.

Wie moet ratten bestrijden?

De gemeente, de provincie en het gewest zijn verantwoordelijk voor de rattenbestrijding op openbaar domein, bij openbare waterlopen en weggrachten en de private terreinen die ze beheren. Voor private grachten en alle andere private eigendommen zijn de particulieren verantwoordelijk.

Tips voor rattenvrije omgeving 

Met deze tips maak je de onmiddellijke omgeving rond je woning onaantrekkelijk voor ratten:

  • Zet vuilniszakken bij voorkeur zo kort mogelijk voor de ophaling buiten.
  • Een opgeruimde en propere omgeving in en rond de woning zorgt voor minder schuilplaatsen en nestgelegenheid.
  • Laat geen afval slingeren, maar gooi het meteen in een afgesloten vuilnisbak.
  • Heb je een fruitboom? Verwijder regelmatig het valfruit.
  • Gebruik vogelhuisjes in de bomen om vogels te voederen.
  • Gekookte etensresten horen niet op de composthoop. Gebruik bij voorkeur een afgesloten compostbak of –vat.
  • Voeder kippen of andere (huis)dieren niet te veel, enkel wat ze kunnen op eten. Voeder ze ook niet ’s avonds. Eten dat blijft liggen, trekt ratten aan. Dierenvoedsel bewaar je best binnen of in afsluitbare vaten of emmers.
  • Giet geen voedselresten in het toilet of de gootsteen. Bruine ratten leven in riolen. De doorgespoelde voedselresten zijn een feestmaal voor hen.

Rattenbestrijding: gif laatste stap

Als deze preventieve maatregelen niet volstaan om een populatie ratten te beperken, is bestrijding noodzakelijk. Gebruik bij voorkeur klemmen, gif is de laatste stap om ratten te bestrijden. Ratten bestrijden doe je niet op korte tijd. Het vraagt veel geduld, want het zijn slimme dieren. Als je de bestrijding zelf niet ziet zitten, kan je een professioneel bedrijf contacteren om dit te doen.

Bij problemen kan je contact opnemen met de dienst publieke ruimte via technische.dienst@avelgem.be.