Voorlopig rijbewijs

Maak een afspraak voor de aanvraag of omwisseling

Maak een afspraak voor de ophaling

Wie slaagt voor het theorie-examen kan zijn voorlopig rijbewijs met of zonder begeleider aanvragen.

 • Je oefent minstens 3 maanden voor je het praktisch examen aflegt.
 • Je brengt op de achterruit van jouw voertuig op een goed zichtbare plaats een L-teken aan.
 • Je mag met jouw voorlopig rijbewijs rijden met voertuigen met een manuele en automatische versnellingsbak.

Voorlopig rijbewijs geldig voor 18 maanden (zonder begeleider)H
oe aanvragen?

Je krijgt een aanvraagformulier in het examencentrum als je voor het theorie-examen geslaagd bent.

 • Je volgt minstens 20 uur rijles bij een erkende rijschool. Na afloop krijg je een bekwaamheidsattest als je in staat bent om alleen verder te oefenen. Dat bekwaamheidsattest is 3 jaar geldig.
 • Met het aanvraagformulier en het bekwaamheidsattest vraag je jouw voorlopig rijbewijs aan bij de dienst burgerzaken.
 • Neem ook jouw identiteitskaart mee.
Passagiers

Je mag 2 passagiers meenemen die beiden moeten voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Ingeschreven zijn in België, en houder en drager zijn van een identiteitsdocument afgeleverd in België.
 • Minstens 8 jaar houder en drager zijn van een Belgisch of Europees rijbewijs dat geldig is voor het besturen van het soort voertuig waarmee de kandidaat-chauffeur rijdt.
 • De laatste 3 jaar niet vervallen zijn van het recht tot sturen opgelegd door een rechter.
 • Bestuurders die enkel een speciaal aan hun handicap aangepast voertuig mogen besturen, mogen niet meerijden.

Je mag geen andere passagiers meenemen.

Voorlopig rijbewijs geldig voor 36 maanden (met begeleider)

Je mag jouw voorlopig rijbewijs met begeleider aanvragen vanaf 17 jaar en nadat je geslaagd bent voor het theorie-examen.

Hoe aanvragen?
 • Je krijgt een aanvraagformulier in het examencentrum als je voor het theorie-examen bent geslaagd.
 • Kies één of maximaal 2 begeleiders die allebei voldoen aan de voorwaarden om kandidaat-chauffeurs te begeleiden. Kies je oorspronkelijk voor 1 begeleider, dan kan je later nog een tweede laten toevoegen (mits aanvraag en betaling van een nieuw voorlopig rijbewijs).
 • Vraag jouw voorlopig rijbewijs aan bij de dienst burgerzaken.
 • Neem het aanvraagformulier mee, samen met uw identiteitskaart.

Wisselen tussen voorlopig rijbewijs 'met' en 'zonder' begeleider

Als jouw voorlopig rijbewijs nog niet is verlopen, kan je één keer een nieuw voorlopig rijbewijs van het andere type aanvragen bij de dienst burgerzaken. Je moet hiervoor in het bezit zijn van een geldig theorie-examen.

 • Van ‘met begeleider’ naar ‘zonder begeleider’

  Volg minstens 20 uur rijles bij een erkende rijschool en ga naar de dienst burgerzaken met het bekwaamheidsbewijs dat je krijgt na de rijopleiding om jouw voorlopig rijbewijs om te wisselen.
 • Van ‘zonder begeleider’ naar ‘met begeleider’

  Kies één of maximaal 2 begeleiders, die voldoen aan de voorwaarden om kandidaat-chauffeurs te begeleiden. Ga naar de dienst burgerzaken om jouw voorlopig rijbewijs om te wisselen.

Nieuw type voorlopig rijbewijs B (12 maanden)

Als jouw voorlopig rijbewijs verlopen is, kan je éénmalig dit nieuwe type voorlopig rijbewijs B (M12) aanvragen. Dit model geldt enkel voor rijbewijs B en is 12 maanden geldig.

Je kan dit type voorlopig rijbewijs aanvragen nadat:

 • je 6 uur rijles hebt gevolgd in een erkende rijschool en dat kunt bewijzen met een getuigschrift
 • jouw voorlopig rijbewijs met begeleider (36 maanden) of zonder begeleider (18 maanden) verlopen is
 • je een geldig theorie-examen hebt afgelegd.

Op het voorlopig rijbewijs model 12 moet minstens één begeleider worden weergegeven.

Dit nieuw systeem zorgt voor een extra kans tijdens de wachtperiode van 3 jaar. Zodra de wachtperiode van 3 jaar verstreken is, kan je gewoon een nieuw voorlopig rijbewijs met begeleider (36 maanden) of zonder begeleider (18 maanden) aanvragen.

Bijlage 4  

Wil je tijdens de wachttijd om volgend voorlopig rijbewijs aan te vragen toch het praktijkexamen afleggen? Dan moet je het theorie-examen opnieuw afleggen en minstens 6 uur praktijkles volgen bij een erkende rijschool. Daarna kan je het praktijkexamen afleggen met de rijschool. Je moet ook een attest (bijlage 4) kunnen voorleggen dat aangeeft hoeveel maanden oefening je al achter de rug hebt. Dat attest kan je bij de dienst burgerzaken verkrijgen.

Voorlopig rijbewijs model 3

Dit voorlopig rijbewijs is 12 maanden geldig (enkel in België) en mag je aanvragen vanaf 17 jaar.

 Je kan dit voorlopig rijbewijs aanvragen voor volgende categorieën :

 • Groep A (bromfietsen en moto's)
 • Groep C (vrachtwagens)
 • Groep D (autobussen)
 • B+E (auto met aanhangwagen), weglaten code 78 (automatisch versnelling), toevoegen code 96 (zwaardere aanhangwagen)

Dit voorlopig rijbewijs is niet van toepassing voor categorie AM, B en G.

 • Er is verplichte begeleiding voor alle categorieën (behalve A1, A2 en A)
 • Praktische lessen zijn verplicht voor A1, A2 en A
Hoe aanvragen?
 • Je krijgt in bepaalde gevallen een aanvraagformulier in het examencentrum  als je voor het theoretisch examen geslaagd bent. Het is 3 jaar geldig.
 • Kies behalve voor categorie A1, A2 en A maximaal 2 begeleiders die allebei voldoen aan de voorwaarden om kandidaat-chauffeurs te begeleiden.

Afhankelijk voor welke categorie breng je het volgende mee :

 • Enkel voor categorieën van groep 2 (C1, C, C1E, CE, D1, D1E, D en DE): een medisch rijgeschiktheidsattest groep 2.
 • Enkel voor categorieën van groep 1 ( A1, A2, A, B en BE) een medisch rijgeschiktheidsattest groep 1 in het geval :
  • De kandidaat over ontoereikende rijvaardigheden beschikt op lichamelijk, geestelijk of visueel vlak, om de verklaringen vermeld op de achterkant van de aanvraag om een voorlopig rijbewijs te kunnen ondertekenen.
  • Er zich een wijziging heeft voorgedaan in deze vaardigheden.Eventueel een getuigschrift van onderricht of van bekwaamheid uitgereikt door een rijschool.
 • Het Belgisch rijbewijs wanneer er vooraf vereiste categorieën zijn.
 • Vraag jouw voorlopig rijbewijs aan bij de dienst burgerzaken.
 • Neem eventueel het aanvraagformulier mee, samen met uw identiteitskaart.

Wanneer mag je niet met een voorlopig rijbewijs rijden?

Met het voorlopig rijbewijs mag je niet rijden vanaf 22 uur tot en met 6 uur van de daaropvolgende dag op:

 • vrijdagen
 • zaterdagen
 • zondagen
 • de vooravond van wettelijke feestdagen
 • feestdagen zelf

Daarnaast mag je met jouw voorlopig rijbewijs niet rijden:

 • voor commercieel goederenvervoer
 • met een aanhangwagen

Voorwaarden voor begeleider(s)

 • De begeleider moet ingeschreven zijn in België, en houder en drager zijn van een identiteitsdocument afgegeven in België.
 • De begeleider heeft minstens 8 jaar een Belgisch of Europees rijbewijs dat geldig is voor het besturen van het soort voertuig waarvoor hij de leerling begeleidt.
 • Als de begeleider een handicap heeft en daardoor enkel een aangepast voertuig mag besturen, mag hij enkel leerlingen begeleiden die eenzelfde voertuigaanpassing nodig hebben.
 • De begeleider mag de laatste 3 jaar niet ontzet zijn uit zijn recht tot sturen. Een verval van het recht tot sturen wordt opgelegd door de rechter en kan gekoppeld zijn aan herstelexamens en -onderzoeken.
 • De begeleider heeft het afgelopen jaar geen andere leerling-chauffeur begeleid, tenzij het gaat om kinderen, kleinkinderen, zussen, broers of pleegkinderen of die van de partner waarmee je gehuwd bent, wettelijk samenwoont of feitelijk een gezin vormt.

Als je één iemand buiten je eigen (klein)kinderen, broers of zussen begeleidt, mag je binnen het jaar als begeleider ook nog jouw eigen (klein)kinderen, broers of zussen begeleiden. De omgekeerde situatie is niet toegelaten.

Goed om te weten

 • Indien je niet alleen mag rijden, mag je enkel oefenen met één of beide begeleiders of met een erkende rijinstructeur en mag je geen andere passagiers meenemen.

 • Indien je met een voertuig met begeleider rijdt, moet er een tweede achteruitkijkspiegel voorzien worden voor de begeleider.
 • Ga naar jouw gemeentebestuur als je een tweede begeleider wil laten registreren of van begeleider wil veranderen.
 • Elk voorlopig rijbewijs kost 20 euro. Enkel een bijlage 4 is gratis.