Uittreksel uit een echtscheidingsakte

Ontvang digitaal (aanvraag met eID of Itsme)

Ontvang per post (aanvraag zonder eID)

Maak een afspraak (niet vereist)

 

Waar kan je een echtscheidingsakte aanvragen?

 • Ben je in België gescheiden?

  Je kan een echtscheidingsakte opvragen in eerder welke Belgische gemeente, bijvoorbeeld de gemeente waar je woont.
 • Ben je in het buitenland gescheiden?

  Je vraagt jouw echtscheidingsakte op in de plaats/het land waar je gescheiden bent.

  Let wel: in sommige gevallen kan je jouw echtscheidingsakte in België verkrijgen.

  Indien de echtscheiding in het buitenland uitgesproken is, moet je dit melden in België.

  De ambtenaar van de burgerlijke stand onderzoekt de voorwaarden om de buitenlandse echtscheiding in België te erkennen. Als je aan de voorwaarden voldoet, registreert de ambtenaar van de burgerlijke stand de echtscheiding in het bevolkingsregister.

  Als jouw huwelijksakte opgemaakt is in de Databank Akten Burgerlijke Stand (DABS), wordt ook de buitenlandse echtscheiding in de DABS opgemaakt.

  Als de echtscheiding in de DABS werd opgemaakt, kan je in België een echtscheidingsakte verkrijgen.

Wie kan een echtscheidingsakte aanvragen?

 • jijzelf
 • de echtgeno(o)te of wettelijk samenwonende partner
 • jouw wettelijke vertegenwoordiger (bv. ouder, voogd, bewindvoerder)
 • bloedverwanten in opgaande of dalende lijn (geen aanverwanten en zijtakken)
 • de erfgenamen van een overleden persoon
 • uw wettelijke vertegenwoordiger (bv. ouder, voogd, bewindvoerder)
 • bijzondere gemachtigden zoals een notaris of advocaat
 • iedereen, als de akte meer dan 100 jaar oud is
Kosten

Gratis

Wat moet je meenemen?

Identiteitskaart