Kopie eensluidend verklaren met het origineel

Maak een afspraak (niet vereist)

Wanneer in een dossier fotokopieën opgenomen worden, dan wordt dikwijls gevraagd de kopie door het gemeentebestuur eensluidend met het origineel te laten verklaren (bijvoorbeeld de fotokopie van een diploma in een sollicitatiedossier). Dat betekent dat de instantie die het dossier moet krijgen zich ervan wil vergewissen dat de kopie wel degelijk overeenstemt met het origineel.

Sedert 31 maart 2004 vraagt de federale overheid niet langer een voor eensluidend verklaarde kopie van een origineel document. Een goed leesbare kopie krijgt dezelfde bewijskracht als het origineel.

Uiteraard zal de gemeenteambtenaar je geen eensluidende verklaring weigeren als je erom vraagt. Dat kan nodig zijn in uitzonderlijke gevallen. Gescande formulieren worden niet aangenomen.

Van de identiteitskaart of een originele akte kan geen eensluidendverklaring bekomen worden.

Kosten

Gratis