Bewijs van woonst

Ontvang digitaal (aanvraag met eID of Itsme)

Ontvang per post (aanvraag zonder eID)

Maak een afspraak (niet vereist)

Een bewijs van woonst is een formulier dat bevestigt dat iemand ingeschreven is in het bevolkingsregister, vreemdelingenregister of wachtregister van Avelgem.

Je kan een uittreksel opvragen van jezelf. Indien je een uittreksel nodig hebt van een ander persoon moet je hiervan het belang kunnen aantonen. Dit kan door het voorleggen van een brief van een advocaat of een ander bewijsstuk.

Kosten

Gratis

Wat moet je meenemen?

Identiteitskaart