Bewijs van nationaliteit

Ontvang digitaal (aanvraag met eID)

Ontvang per post (aanvraag zonder eID)

Maak een afspraak (niet vereist)

Een bewijs van nationaliteit is een attest waarmee een Belg zijn nationaliteit kan bewijzen. Dergelijk bewijs wordt meestal gevraagd wanneer men een activiteit wil uitoefenen waarvoor het bezit van de Belgische nationaliteit door de wet is vereist. Een vreemdeling kan dit bewijs aanvragen bij de ambassade van zijn land.

Je kan een uittreksel opvragen van jezelf. Indien je een uittreksel nodig hebt van een ander persoon moet je het belang ervan kunnen aantonen. Je doet dit door een brief van een advocaat of een ander bewijsstuk voor te leggen.

Kosten

Gratis

Wat moet je meenemen?

Identiteitskaart