Bewijs van leven

Ontvang digitaal (aanvraag met eID)

Ontvang per post (aanvraag zonder eID)

Maak een afspraak (niet vereist)

Het levensbewijs is een attest waarmee een inwoner kan aantonen dat hij nog in leven is, zonder dat hij zich persoonlijk bij een andere instantie moet aanmelden.

Je kan een uittreksel opvragen van jezelf. Indien je een uittreksel nodig hebt van een ander persoon moet je hiervan het belang kunnen aantonen. Dit kan door het voorleggen van een brief van een advocaat of een ander bewijsstuk.

Kosten

Gratis

Wat moet je meenemen?

Identiteitskaart