Aanvraag tot tussenkomsten verblijfkosten in Woonzorgcentrum

De gemeente voorziet een tussenkomst in de verblijfs- en medische kosten van personen die verblijven in een woonzorgcentrum (in eigen gemeente of andere gemeente) en van wie de eigen middelen ontoereikend zijn.

Voorwaarden

Gedomicilieerd zijn in Avelgem

Wat moet je meenemen?

Bewijzen van inkomsten, uitgaven, eigendommen en spaargeld