Ik zoek financiële ondersteuning voor werken

Premies voor erfgoed

Voor werken aan beschermd erfgoed én aan gebouwen die in de vastgestelde inventaris bouwkundig erfgoed opgenomen zijn, kun je een erfgoedlening aanvragen.

Voor werken aan beschermd erfgoed kun je bovendien een beroep doen op de erfgoedpremie. In sommige gevallen moet je de werken waarvoor je een premie aanvraagt vermelden in een goedgekeurd beheersplan:

Bepaalde werken aan een beschermd monument komen ook in aanmerking voor de zogenaamde vermindering personenbelasting.

Bij verkoop van een beschermd monument kan een verlaging van het verkooprecht en de schenkbelasting bekomen worden.

Er bestaan ook alternatieve financieringsvormen voor erfgoed zoals de projectrekening van Herita.

Alle woonpremies

Via de Premiezoeker vind je alle premies voor verbeterings-, renovatie- en aanpassingswerken aan je woning eenvoudig terug, of neem contact op met de gemeentelijke woondienst.