Het Kasteel "De Scheldeburcht van Avelgem"

'De Scheldeburcht' heeft een hele resem eigenaars gehad, naargelang de steeds wisselende machten.

De meest markante periode uit de geschiedenis van het kasteel van Avelgem is wellicht die van het "Huus de Playsance" onder de roemrijke Lodewijk van Gruuthuuse, heer van Avelgem in de 15de eeuw. Alleen de oostvleugel van het kasteel is bewaard gebleven, daar is nu het conservatorium in ondergebracht. Kasteelstraat, Avelgem