Budget en budgetwijziging

Budget

Het budget bevat de verschillende beleidsdoelstellingen van het meerjarenplan vertaald in concrete plannen en acties voor een bepaald jaar. Ook de financiële middelen die daar tegenover staan, worden vermeld in het budget.

Budgetwijziging(en)

Het is ook mogelijk dat een of meerdere budgetwijzigingen door het gemeentebestuur worden doorgevoerd.