't Ovvəlgems in woord en klank: GOKA lanceert uniek Avelgems dialectwoordenboek

Gepubliceerd op Vrijdag 20 januari 2023
Cover Avelgems dialectwoordenboek

Zij jə gij uuk zoe preus da j' ovvəlgems kunt klappn? Wie dit verstaat, mag zich met recht en reden een Avelgemnaar noemen. Benieuwd naar meer van ons Avelgems dialect? De Geschied- en Oudheidkundige Kring Avelgem (GOKA) brengt een uniek Avelgems dialectwoordenboek uit. Een must voor elke bewonderaar van onze oude spreektaal!

't Ovvəlgems in woord en klank is een lijvig boek van 450 pagina's, samengesteld door GOKA-bestuurslid Jules Lampole. (Her)ontdek meer dan duizend kleurrijke Avelgemse woorden en dialectuitspraken aan de hand van een handige alfabetische lijst. 

Het boek bevat

 • een korte beschrijving van het West-Vlaams dialect, en de gelijkenissen en verschillen met het Avelgems dialect
 • de werkwijze en een klankenlijst (een eenvoudige fonetische weergave van de klanken)
 • een lijst van aandachtspunten qua woordvorming en uitspraak in ons dialect
 • de woordenlijst
 • een lijst van typische uitdrukkingen
 • een omvangrijke woordenlijst volgens onderwerp

Prijs

 • bestellen vóór 11 februari 2023: 35 euro (je verschijnt op de lijst van (voor)intekenaars)
 • bestellen na 11 februari 2023: 45 euro

Hoe bestellen?

 • Stort 35 euro/45 euro (afhankelijk van tijdstip bestelling) op rekeningnummer BE92 0342 7437 0323 van GOKA Avelgem, p.a. Doorniksesteenweg 77 te 8580 AVELGEM, met vermelding naam, adres, desgewenst e-mailadres en onder welke vorm je wil opgenomen worden op de lijst van intekenaars.

  • Wil je het boek krijgen via de post? Stort bij de bestelling ook 12 euro voor verzending.

Het boek besteld? Dan word je automatisch uitgenodigd voor de boekvoorstelling op vrijdag 24 maart om 19 uur in GC Spikkerelle. Je kan het boek daar in ontvangst nemen. Wie niet kan aanwezig zijn, kan het boek nadien afhalen op een aangegeven adres.

 Folder Avelgems dialectwoordenboek

Een greep uit onze Avelgems woordenschat: (het teken ‘ə’ staat voor een doffe ‘e’, zoals in ‘de , bewonder’, dus ‘də, bəwondər’;als je die ə slechts zeer licht hoort, staat ze klein en iets hoger (d.w.z. in superscript): rijən, moər, kieər (rijden, maar, keer)
-  ’t angt ən kobbənett in də veurploətsə
- ‘k moe də reeglateur loətn vərmokkn
- ie e vərvoərd van zin skouwə
- ‘k moe noər bachtn, ‘k zittə mee dən aroet’